LNG for SSS

Contact:

T: +31 01 86 68 12 34
shortsea@lngholland.com

LNG voor schepen

IMO regelgeving schrijft voor dat scheepsemissies per 1 januari 2015 drastisch teruggebracht dienen te worden. Deze regelgeving geldt ook voor schepen op de Noordzee. Om aan deze eisen te kunnen voldoen is de toepassing van LNG als scheepsbrandstof de meest duurzame oplossing. Een recente studie concludeert dat voor 17 van 59 onderzochte scheepstypen gasgedreven motoren een kosteneffectieve optie zijn als de gasprijs gelijk is aan die van marine diesel (MDO).

De uitdaging is om geschikte business cases te ontwikkelen waar de toepassing van LNG technisch, logistiek en economisch haalbaar is.
Diverse cases zijn inmiddels uitgewerkt en tonen aan dat de introductie van LNG in de Nederlandse scheepvaart aanstaande is. Diverse schepen zijn inmiddels in aanbouw. Ook dient er een infrastructuur ontwikkeld te worden die het mogelijk maakt om LNG betrouwbaar en veilig te laden en te lossen.

LNG for Short Sea Shipping en haar partners ondersteunen elkaar bij het opzetten van succesvolle businesscases voor de invoering van LNG in de maritieme sector.