LNG for SSS

Contact:

T: +31 01 86 68 12 34
shortsea@lngholland.com

Voordelen van LNG

LNG (Liquid Natural Gas) is aardgas dat door sterke koeling vloeibaar gemaakt wordt. Hierdoor neemt de energiedichtheid van het aardgas enorm toe en de energiedichtheid van dieselolie benaderd.

 
Van alle fossiele brandstoffen is aardgas het schoonste. Aardgas bevat nauwelijks zwavel en weinig stikstofoxiden, die verantwoordelijk zijn voor verzuring van het milieu.
 
In het verbrandingsproces van aardgas ontstaat relatief veel water en weinig van het broeikasgas kooldioxide. De verbranding van aardgas geeft nauwe-lijks roetvorming en het is eenvoudig te ontdoen van onzuiverheden.
 
Aardgas is ook relatief veilig, omdat het lichter is dan lucht. Dit in
tegenstelling tot LPG, dat een ontvlambare deken kan vormen op de grond.
 
Terwijl de dieselprijzen stijgen, blijft de prijs van aardgas relatief laag.
Dit wordt veroorzaakt door een overschot aan aardgas op de wereldmarkt.
Redenen genoeg om nu over te schakelen op deze schone brandstof.